Безбједносне провјере

Безбједносни сервиси су груписани у понуду безбједносних екстернализација, попут ISO или DPO сервиса, континуиране сервисе скенирања рањивости и пенетрацијског тестирања, реверзни инжињеринг и бројне опције услуга из домена социјалног инжињеринга.

У могућности смо да понудимо веома широку понуду сервиса информацијске безбједности које укључују:

 • екстернализацију безбједности - Information security officer - ISO outsourcing 
 • екстернализацију функције заштите података - Data protection officer - DPO outsourcing
 • екстернализацију функције скенирања рањивости -Continous vulnerability scanning service
 • услуге пенетрацијског тестирања
 • специјализоване тестове скенирања рањивости апликација
 • скенирање инфраструктуре 
 • скенирање инфраструктуре партнера - уговорених сервиса у облаку
 • сервиси реверзног инжињеринга
 • процјена и провјера изворног кода
 • escrow уговори и провјера депонованих верзија изворног кода
 • други безбједносни сервиси