Konferencija INFOSEK 2019

U Sloveniji će se između 27. i 29. novembra 2019. u Novoj Gorici održati 17.-ta Konferencija INFOSEK 2019

U Sloveniji će se između 27. i 29. novembra 2019. u Novoj Gorici održati 17.-ta Konferencija INFOSEK 2019 na temu informacione bezbjednosti. Teme Konferencije pokrivaju brojne poslovne segmente na polju bezbjednosti, rizika i usklađenosti (GRC) i namjenjene su širokom krugu zainteresovanih, od administratora bezbjednosti i sistema, DPO-a, rukovodilaca, vlasnika preduzeća i donosilaca odluka, GRC-a i stručnjaka za sajber bezbjednost i svi zaposleni koji su uključeni u zaštitu ličnih podataka, IT procese, digitalizaciju i arhiviranje.  

Značaj i uticaj Konferencije u našoj regiji kontinuirano raste te se izdvaja kao jedan od najzanimljivijih  događaja. Među mnogim renomiranim predavačima je i konsultant kompanije Euridica d.o.o., Nebojša Bulatović (CISA, CISM) koji će podijeliti svoja iskustva u oblasti  dizajna i usklađenosti SWIFT CSP.