Главна књига

Спецификација најважнијих функционалности апликације
Главна књига   Основни модул Финансијско књиговодство
 Налози
 Шифарници – Партнери, Контни план, Врсте налога, Параметризација
 Аутоматско затварање класа
 Аутоматско затварање пословне године
 Подешавање права приступа
 Логовање операција
 Могућност вођења по више организационих јединица


   Извјештаји

  • Стања и картице партнера
  • Стања и картице конта
  • Бруто биланс, закључни лист
  • Стања аналитика и синтетика
  • Експорти извјештаја
    Додатни модул КИФ/КУФ
 Аутоматско креирање КИФ/КУФ
 Аутоматско креирање авансног КИФ/КУФ

   Додатни модул ИОС
 Аутоматско креирање ИОС-а – масовно и појединачно
 Експорт у Word формат